آخرین اخبار مدارس


26 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

14 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

10 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

06 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

07 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

07 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مولود كعبه

زين‌العابدين احمدي -حسنعلي احم

دین

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ جامع تعبیر خواب

شیخ ابوالفضل حسین بن محمد ابرا

سرگرمي - اطلاعات عمو

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چرا و چگونه جراح شدم

دكتر هوشنگ كديور

پزشكي - آموزشي

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چگونه با نوجوانم صحبت کنم؟

الین مازلیش

ارتباط با نوجوانان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ جامع تعبیر خواب

شیخ ابوالفضل حسین بن محمد ابرا

سرگرمي - اطلاعات عمومی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هشت كتاب سهراب سپهری

سهراب سپهری

ادبيات - شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانستنی های قلب

دكتر فاطمه مهمان نواز

پزشكي - اطلاعات عموم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانستنيهاي عمومي دانش آموز

محمدرضا وفايي

دانستنیها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تقويت اعتماد به نفس

هيأت علمي نشريه شفق

روان شناسي - موفقیت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چيستان پيغمبران

مرتضي رحيميان

دین

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد اشرفی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیررضا امیرتیغی

مسابقه: تینیس

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اكبر ميرزاستارفام

1380/04/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمود معادي اقدم

1380/04/25

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما (ض م)

احسان خسروشاهي بناب

1379/04/31

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما (ض م)

اميرمحمد پاشازاده امجد

1379/04/30

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما (ض م)

مرتضي طاه اخلاص

1379/04/31

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما (ض م)

سعيد منيرهوشمندبناب

1379/04/23

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير عابديني بناب

1378/04/28

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما (ض م)

احمدرضا علي زاده

1379/04/31

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سحر بردباربناب

1378/04/31