پرتال مدارس سما واحد بناب


.لطفا جهت ورود به مدارس ویا بخش مجتمع (مرکز آموزشی و فرهنگی سما) بر روی تصویر بالای عنوان کلیلک نمائید مدارس سما بناب


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مرکز آموزشی و فرهنگی سما