آخرین اخبار مدارس


24 اردیبهشتدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

14 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

14 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

14 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

03 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

23 دیدبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانستنی های قلب

دكتر فاطمه مهمان نواز

پزشكي - اطلاعات عموم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ جامع تعبیر خواب

شیخ ابوالفضل حسین بن محمد ابرا

سرگرمي - اطلاعات عمومی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مولود كعبه

زين‌العابدين احمدي -حسنعلي احم

دین

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چرا و چگونه جراح شدم

دكتر هوشنگ كديور

پزشكي - آموزشي

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

کلیات اسرار و رازهای موفقیت

مهندس امیددین پرست

کلیات اسرار و رازهای

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هشت كتاب سهراب سپهری

سهراب سپهری

ادبيات - شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چگونه با نوجوانم صحبت کنم؟

الین مازلیش

ارتباط با نوجوانان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تقويت اعتماد به نفس

هيأت علمي نشريه شفق

روان شناسي - موفقیت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ جامع تعبیر خواب

شیخ ابوالفضل حسین بن محمد ابرا

سرگرمي - اطلاعات عمو

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چيستان پيغمبران

مرتضي رحيميان

دین

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانستنيهاي عمومي دانش آموز

محمدرضا وفايي

دانستنیها

آخرین افتخارات مدارستحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي نوراني

1379/09/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امير مشيري افخم

1380/09/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

علي صمدي

1379/09/27

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

احمد فتحي نوران

1380/09/28

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

سيد محمد موسوي

1380/09/26

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما

شايان خادمي

1380/09/26

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

بيتا بخشي زاده

1381/09/27