آخرین اخبار مدارس


26 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

14 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

10 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

06 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

07 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

07 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چگونه با نوجوانم صحبت کنم؟

الین مازلیش

ارتباط با نوجوانان

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هشت كتاب سهراب سپهری

سهراب سپهری

ادبيات - شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مولود كعبه

زين‌العابدين احمدي -حسنعلي احم

دین

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ جامع تعبیر خواب

شیخ ابوالفضل حسین بن محمد ابرا

سرگرمي - اطلاعات عمو

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تقويت اعتماد به نفس

هيأت علمي نشريه شفق

روان شناسي - موفقیت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ جامع تعبیر خواب

شیخ ابوالفضل حسین بن محمد ابرا

سرگرمي - اطلاعات عمومی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چرا و چگونه جراح شدم

دكتر هوشنگ كديور

پزشكي - آموزشي

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چيستان پيغمبران

مرتضي رحيميان

دین

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانستنی های قلب

دكتر فاطمه مهمان نواز

پزشكي - اطلاعات عموم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانستنيهاي عمومي دانش آموز

محمدرضا وفايي

دانستنیها

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیررضا امیرتیغی

مسابقه: تینیس

رتبه: دوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد اشرفی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: سوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

يوسف شجاعي

1379/04/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

ثمينه صمديان

1378/04/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

رامين عقابي اصل بناب

1378/04/01

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سمانه صمديان

1378/04/02

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اسماعيل آقاپورامين

1380/04/03

هنرستان فنی و حرفه ای پسرانه سما (ض م)

سعيد ملاپوربناب

1378/04/01

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

مهدي حاتمي

1378/04/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

عليرضا صمدي

1379/04/06

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهسا عزيززاده

1379/04/06

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

حسين اميرمحمدي

1379/04/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهسا حيدرزاده

1379/04/08

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

پويا نظام دوست ينگجه

1379/04/05