آخرین اخبار مدارس


26 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

14 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

12 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

10 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

06 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

07 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

07 بهمندبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تصاویر تصادفی گالری مدارس


نوشته های دبیران مدارس


کتب معرفی شده مدارس


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مولود كعبه

زين‌العابدين احمدي -حسنعلي احم

دین

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانستنيهاي عمومي دانش آموز

محمدرضا وفايي

دانستنیها

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چرا و چگونه جراح شدم

دكتر هوشنگ كديور

پزشكي - آموزشي

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ جامع تعبیر خواب

شیخ ابوالفضل حسین بن محمد ابرا

سرگرمي - اطلاعات عمومی

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

دانستنی های قلب

دكتر فاطمه مهمان نواز

پزشكي - اطلاعات عموم

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

هشت كتاب سهراب سپهری

سهراب سپهری

ادبيات - شعر

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

تقويت اعتماد به نفس

هيأت علمي نشريه شفق

روان شناسي - موفقیت

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چيستان پيغمبران

مرتضي رحيميان

دین

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

فرهنگ جامع تعبیر خواب

شیخ ابوالفضل حسین بن محمد ابرا

سرگرمي - اطلاعات عمو

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

چگونه با نوجوانم صحبت کنم؟

الین مازلیش

ارتباط با نوجوانان

آخرین افتخارات مدارس


دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

محمد اشرفی

مسابقه: طرح قدس

رتبه: سوم

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

امیررضا امیرتیغی

مسابقه: تینیس

رتبه: دوم


تحقیق و پروژه دانش آموزان


متولدین هفته (دانش آموزان)


دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

مهتاب درويش فام

1380/02/02

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

سميه رمضاني

1378/02/07

دبیرستان دوره دوم دخترانه سما

زهره تقي زاده

1379/02/03

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

اميررضا سبزي

1380/02/05

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

فرهاد زينالي شهابي

1379/02/07

دبیرستان دوره دوم پسرانه سما

صمد فارابي

1380/02/01